เกี่ยวกับเรา

ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน

"บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด (Top ST Builder Co., Ltd.) แต่เดิมใช้ชื่อว่า บริษัท สหสุธา จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2532 โดยวัตถุประสงค์คือให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม"
โดยในปี 2532

คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ (กรรมการผู้จัดการ) ได้เล็งเห็นว่าเศรษฐกิจเติบโต และตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังมีความต้องการค่อนข้างสูง บริษัทฯจึงได้รับก่อสร้างงานอาคารทุกชนิด ทั้งโรงงาน อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านจัดสรร ทั้งในภาครัฐและเอกชน

พัฒนาระบบ TOP ST

จากประสบการณ์ก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯเล็งเห็นถึงความต้องการพิเศษของงานก่อสร้างบ้าน จึงเป็นที่มาให้บริษัทฯพัฒนาระบบการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ อาคารแข็งแรงทนทาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดพลังงาน กระทั่งได้รางวัลบ้านอนุรักษ์พลังงานในปี 2554

ปัจจุบัน บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์

เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และคุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ เป็นอดีตนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (วาระปี 53-54)

โดยในงานก่อสร้างนั้น เราได้เน้นกลุ่มงานบ้านพักอาศัยเป็นหลักและมีทีมงานที่เชี่ยวชาญให้บริการออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน ตั้งแต่บ้านชั้นเดียว บ้านสองชั้น และบ้านสามชั้น อีกทั้งยินดีให้คำแนะนำสำหรับบ้านประหยัดพลังงาน และบ้านสำหรับผู้สูงอายุ