โปรโมชั่น

สร้างบ้านกับ TOP ST แถมฟรี Solar Roof Top ระบบ ON GRID

ช่วยประหยัดไฟสูงสุด 72,000.-บาท/ปี

ราคาไซลาเซลล์ + แผง + ติดตั้ง + INVERTER + ตัวกันย้อน + เดินสายร้อยท่อ

เริ่ม 1 กรกฎาคม 2565 สิ้นสุด 30 ธันวาคม 2565

**คิดราคาค่าไฟฟ้า ในอัตราปัจจุบัน 2565